Корекційно - розвиткова робота в закладі.

  Вся навчально-виховна робота в школі-інтернаті спрямована на корекцію та розвиток психофізичних функцій. Корекційнорозвиткова  робота реалізується через навчальні предмети: «Соціально – побутове орієнтування», «Розвиток мовлення» , «Ритміка» і «Лікувальна фізкультура».

  Головна мета ритміки в школі – корекція психомоторики дітей з особливими потребами.На уроках ритміки використовуються специфічні засоби впливу, що сприяють виправленню вад фізичного розвитку учнів, загальної та дрібної  моторики.Змістом роботи є музично-ритмічна діяльність. Учні вчаться слухати музику, виконувати різноманітні рухи під музику, танцювати, співати, грати на найпростіших музичних та шумових інструментах.

  Уроки ЛФК  спрямовані на відновлення та зміцнення здоров`я, психологічної рухової підготовленості, виховання здорового способу життя, а також нормалізації та покращення загальних функцій організму. Відповідно до певного захворювання з учнями проводяться спеціально оздоровчі, загально - розвивальні, коригувальні та дихальні вправи, рухливі ігри, елементи спортивних ігор.

 

 

 

На заняттях з розвитку мовлення значна увага приділяється корекції звуковимови, використовуються різноманітні вправи на розвиток слухового сприймання і уваги, етапи постановки звуків, їх автоматизації та вживання у повсякденному мовленні,різноманітні методи та прийоми для розвитку рухливості артикуляційного апарату, координації рухів та дрібної моторики. Логопедична робота в нашій школі, як складова частина всієї системи корекційної дії направлена на розширення знань, уявлень про навколишній світ, накопичення соціальних знань, розвитку пізнавальної діяльності та активності учнів. 

 

 

 

 

Спеціальні корекційні заняття з соціально – побутового орієнтування спрямовані на практичну підготовку дітей до самостійного життя і праці, на формування у них знань і вмінь, що сприяють соціальній адаптації на підвищення рівня загального розвитку учня. Заняття з соціально-побутового орієнтування проводяться у спеціальному кабінеті, в якому відведене місце для навчальних занять і обладнання, що забезпечує в повному об’ємі всі види практичних робіт, передбачених програмою.

 

 

Трудове навчання в закладі – незамінний засіб корекції недоліків  розвитку вихованців. Метою трудового виховання в закладі є формування любові до праці, поваги до людей праці, постійного вдосконалення трудових вмінь і навичок. Таке спрямування роботи здійснюється на уроках і в позаурочний час.

 

 

На уроках швейної справи учні  набувають достатніх знань, умінь і навичок, щоб користуватися швейною машиною з ніжним та електроприводом, виконувати всі ручні та  машинні шви, будувати креслення викрійок і виготовляти за ними легкий жіночий та дитячий одяг, постільну білизну.