Педагогічний колектив

  Діяльність педагогічного колективу спрямована на вироблення в учнів знань, умінь, навичок, корекції психофізичних, мовленнєвих вад вихованців, забезпечення індивідуального підходу до учнів і направлена на реалізацію методичної проблеми: «Підвищення навчально-виховного процесу на основі здійснення корекційно-індивідуального підходу. Виховання свідомої дисципліни та культури поведінки школярів».Одним із основних видів  діяльності є спілкування, від майстерної організації якого залежить ступінь взаєморозуміння з партнерами, співробітниками, результативність переговорів, задоволеність працівників закладу своєю роботою, соціально-психологічний клімат у колективі.